Amendementen


« Terug


ID109
NummerA56-2022
OnderwerpAmendement Slimmer en groener omgaan met maatschappelijk geld bij MRA
InhoudProvinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling van de voordracht Meerjarenbegroting MRA 2021-2024; besluiten om besluit 2 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen; De volgende tekst op blz. 3 van de brief: “Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Zeker in de huidige situatie van economische tegenwind is dat niet wenselijk. Daarnaast wordt hiermee ook de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.” Te vervangen door: “Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Hiermee wordt de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Gezien de verschillende crises die zich hebben opgestapeld, is er noodzaak om de transitie te versnellen naar een brede welvaart-economie, binnen ecologische grenzen. Om die transitie te versnellen kunnen bedrijven bijvoorbeeld positief worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen, en naast economische ook sociale en ecologische waarde toe te voegen. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.”
FractiePvdD, CU, DENK
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Koyuncu, S. (DENK)
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, SP (verdeeld) Voor; Overige fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS7/4/2022
AgendapuntPS-vergadering 04-07-2022 > 11 Meerjarenbegroting MRA (VD-43).
BijlageA56-2022-AANGENOMEN.