Amendementen


« Terug


ID39
NummerA7-4/19-11-12
OnderwerpBegroting; Probiblio
InhoudPS besluiten: * de begroting en meerjarenraming 2013 - 2016 vast te stellen, bestaande uit de programmabegroting en de financiële begroting; * met dien verstande dat hierin de korting op de subsidie voor Probiblio (p. 236 ontwerpbegroting 2013) als volgt wordt gefaseerd (tabel zie ingevoegd bestand); * te dekken uit het overschot van de begroting 2013.
FractieCDA, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, VVD
IndienerCU-SGP (CU-SGP)
GroenLinks (GroenLinks)
CDA (CDA)
VVD (VVD)
PvdA (PvdA)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: OBP. Voor: overige fracties (frct Boer afwezig).
Datum PS11/19/2012
BijlageA7-4/19-11-12