Amendementen


« Terug


ID37
NummerA7-2/19-11-12
OnderwerpBegrotingl; Stichting Herstelling
InhoudPS besluiten: * de begroting en meerjarenraming 2013-2016 vast te stellen, bestaande uit de programmabegroting en de financiële begroting; * met dien verstande dat hierin de volgende budgetverhoging (p. 12 ontwerpbegroting 2013) wordt opgenomen (tabel zie ingevoegd document); * eenmalig 50.000 euro toe te kennen aan Stichting De Herstelling voor de periode 1 juli 2013 tot 1 juli 2014; * roepen het College van GS op om begin 2014 in overleg te treden met de Stichting De Herstelling om de mogelijkheden tot Social Return te verkennen.
FractieCDA, CU-SGP, GroenLinks, PvdA, PVV
IndienerCU-SGP (CU-SGP)
PVV (PVV)
GroenLinks (GroenLinks)
CDA (CDA)
PvdA (PvdA)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: SP/PvdD. Voor: overige fracties (frct Boer afwezig)
Datum PS11/19/2012
BijlageA7-2/19-11-12