Amendementen


« Terug


ID112
NummerA63-2022
OnderwerpAmendement Maatregelen Masterplan Wonen
InhoudGS besluiten: beslispunt 2 van het ontwerpbesluit van de voordracht te wijzigen zodat dit beslispunt luidt: “De begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 inclusief het addendum vast te stellen, met toevoeging van de zinsnede: ‘- onder voorbehoud van besluitvorming over het Masterplan Wonen 2.0 en de dekking daarvan —‘ in Programma 3 Ruimte en Water, paragraaf Maatschappelijk doel, 3 alinea op pdf-begroting pagina 56, na ‘Om de woningen te realiseren maken we gebruik van onorthodoxe maatregelen, zoals’ en voor ‘het instrument actief grondbeleid.’
FractieD66, N-NH.,CDA, SP
IndienerMülder, H.S. (D66)
Mede-indienerGeffen, van G.H. (N-NH.)
Heijnen, D.G. (CDA)
Bouhlel-Lascaris, H.J. (SP)
StemverhoudingTegen: GroenLinks, VVD, ChristenUnie. Voor: Overige Fracties
Datum PS11/14/2022
AgendapuntPS-vergadering 14-11-2022 > 10 Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).
BijlageA63-2022 AANGENOMEN.