Amendementen


« Terug


ID106
NummerA40-2021
OnderwerpAmendement Verdienmodel agrariërs doel Europastrategie
InhoudPS besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te vullen: met dien verstande dat: - doel 2 binnen paragraaf 3.2.2 (bovenaan pagina 11) als volgt wordt aangepast: “2. Aandacht te vragen voor een Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat duurzaamheid stimuleert en gezonde verdienmodellen voor ondernemers mogelijk maakt”. - aan de paragraaf onder bovengenoemd doel de volgende zin wordt toegevoegd: “Daarbij zetten we ons ook in voor betere verdienmodellen voor agrariërs die bijdragen aan vergroening en maatschappelijke opgaven, zodat zij daarmee in een redelijke levenstandaard kunnen voorzien en hun inkomenspositie niet verder verslechtert.”
FractieCU, CDA
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indienerKoning-Hoeve, W. (CDA)
StemverhoudingTegen: VDD, D66, PvdD, PVV, DENK, Liberaal NH Voor: Overige fracties
Datum PS12/13/2021
AgendapuntPS-vergadering 13-12-2021 > 10 Vaststellen Europastrategie 2022-2030 (VD-71).
BijlageA40-2021 AANGENOMEN.pdf