Amendementen


« Terug


ID96
NummerA6-2021
OnderwerpAmendement Voedselvisie 2020-2030, Diervriendelijke opties sluiting kringlopen meenemen
InhoudGS besluiten om besluit 1 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen: 1. De Voedselvisie 2020-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen: - Onder Overige definities (p. 29) na de zin: “Het efficiënt produceren van voedsel in kringlopen, zodat schade aan het ecosysteem (water, bodem, lucht) voorkomen en hersteld wordt. Kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zijn op een zo laag mogelijk – lokaal, nationaal of internationaal – schaalniveau gesloten.” toe te voegen: “Daarbij wordt rekening gehouden met dierenwelzijn.”
FractiePvdD
IndienerKostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, Fractie Baljeu, Voor: overige partijen Afwezig: 50 plus/PvdO
Datum PS2/1/2021
AgendapuntPS-vergadering 01-02-2021 > 9 Voedselvisie 2020-2030 (VD-01).
BijlageA6-2021 AANGENOMEN.