Amendementen


« Terug


ID97
NummerA9-2021
OnderwerpAmendement Niveau 2 Natuurinclusieve Landbouw
Inhoudbesluiten bovengenoemd ontwerpbesluit als volgt aan te vullen: - met dien verstande dat waar het gaat om “natuurinclusieve landbouw”, niveau II van het Louis Bolkinstituut het minimale streefniveau is; - dit op te nemen de definitieve versie van de Voedselvisie. Toelichting: In de commissie NLG heeft de gedeputeerde duidelijk gemaakt dat GS streeft naar ten minste niveau II van natuurinclusieve landbouw. In de stukken is dat echter niet terug te vinden. Om duidelijkheid te verschaffen, zeker ook naar de agrarische sector, is het zinvol om dit uitgangpunt ook op te nemen in de Voedselvisie.
FractieCU
IndienerKlein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
StemverhoudingTegen: JA21, CDA, FVD, PVV, Fractie Baljeu
Datum PS2/1/2021
AgendapuntPS-vergadering 01-02-2021 > 9 Voedselvisie 2020-2030 (VD-01).
BijlageA9-2021 AANGENOMEN