Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID10
AgendapuntRaadsvergadering 21-03-2017 > 9 Bespreekstuk: BI.0160404 Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht
Titel9M1 - Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht em Handhaving omgevingsrecht
Statusverworpen
RaadsledenCees Noltee (Groen Brabant)
Uhro van der Pluijm (GroenLinks)
Portefeuillehouder
ToelichtingGroen Brabant en GroenLinks dienden een motie in waarbij het college wordt verzocht een nieuwe verordening zo spoedig mogelijk aan de raad voor te leggen, gebaseerd op de Brabantbrede modelverordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ongevingsrecht.
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is verworpen met de stemmen tegen van Gemeentebelangen, SP, CDA en Gezond Burger Verstand
Datum afdoening
Bijlage(s)9M1 - motie Verordening kwaliteit Vergunningsverlening- Toezicht en Handhaving omgevingsrecht.pdf