Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID105
AgendapuntRaadsvergadering 24-11-2020 > 11 Motie vreemd aan de orde
Titel11M1 Motie GL-VVD-GB inzake verlichting fietspad Markkanaal-Zuid
Statusaangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
ToelichtingBesluit over motie 11M1 Motie 11M1 GroenLinks ‘verlichting fietspad Markkanaal-Zuid’ is aangenomen met 21 stemmen voor (GB, VVD, GroenLinks m.u.v. dhr. Boers en CDA) en 9 stemmen tegen (GBV, D66, PvdA, Groen Brabant, LZP, VHO en dhr. Boers). De raad verzoekt het college: 1. De bestaande onderzoeken uit te breiden met een onderzoek naar de haalbaarheid van fauna-vriendelijke verlichting langs het markkanaal tussen de Hondstraat en Bergsebaan; 2. De uitkomsten hiervan mee te nemen in het onderzoek bereikbaarheid zuidwest.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)11M1 - Motie GL-VVD-GB inzake verlichting fietspad Markkanaal-Zuid