Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID13
AgendapuntRaadsvergadering 21-02-2017 > 7 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020
Titel7M2 - Motie schuldhulpverlening, kredietbank
Statusaangenomen
RaadsledenKees Driesse (SP)
Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks)
PortefeuillehouderWethouder Piena
ToelichtingGroenLinks en de SP dienden een motie in waarin het college wordt verzocht, voordat tot verlenging van de huidige overeenkomst met Kredietbank Nederland over wordt gegaan, onderzoek te doen naar de mogelijkheden en varianten om sociale leningen te kunnen verstrekken tegen een lager rentepercentage dan het thans door Kredietbank Nederland gehanteerde percentage. De uitkomsten van dit onderzoek dienen tijdig – in ieder geval voor eind 2017 - voorgelegd te worden aan de raad.
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is met algemene stemmen aangenomen.
Datum afdoening
Bijlage(s)7M2 - motie schuldhulpverlening - kredietbank.pdf