Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID30
AgendapuntRaadsvergadering 21-05-2019 > 11 Bespreekstuk: Raadsnota ZN172195 Herstelbesluit in verband met het eerder vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Everdenberg - Oost'.
Titel11M1 Motie CDA inzake aanleg ontsluitingsweg
Status
Raadsleden
PortefeuillehouderWethouder Witte
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)11M1 - Motie CDA inzake aanleg ontsluitingsweg