Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID14
AgendapuntRaadsvergadering 21-02-2017 > 7 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020
Titel7M3 - motie Beleid schuldhulpverlening
Statusverworpen
RaadsledenPeter Bogerd (GBV)
PortefeuillehouderWethouder Piena
ToelichtingGBV diende een motie in waarin het college wordt verzocht concrete maatregelen te treffen die leiden tot een beter cijfermatig inzicht in schuldhulpverlening, registratieplicht door de gemeente bij aanmelding bij het loket, de verplichting dat bij aanmelding bij het loket een beschikking wordt afgegeven, de waarborg dat medewerkers die betrokken zijn bij de ‘hulp’ die geboden wordt aan de burger voldoende deskundig zijn en adequate nazorg.
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is verworpen met de stemmen voor van Gezond Burger Verstand.
Datum afdoening
Bijlage(s)7M3 - motie beleid schuldhulpverlening.pdf