Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID8
AgendapuntRaadsvergadering 21-03-2017 > 13 Bespreekstuk: Motie 'vreemd aan de orde' van GroenLinks inzake afvalscheiding stadhuis
TitelMotie afvalscheiding op het stadhuis
Status
RaadsledenUhro van der Pluijm (GroenLinks)
Walther Hoosemans (Gemeentebelangen)
Portefeuillehouder
ToelichtingGroenLinks diende een motie in waarbij het college wordt opgeroepen: • De mogelijkheden te verkennen om het stadhuis en andere gemeentelijke gebouwen te voorzien van afvalscheidingsstations voor tenminste de afvalstromen GFT, plastic, papier en restafval; • Indien mogelijk deze gebouwen zo spoedig mogelijk te voorzien van mogelijkheden voor medewerkers om afval aan de bron te scheiden; • De gemeenteraad per brief te informeren zodra dit is gebeurd
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is niet in stemming gebracht omdat het college de inhoud van de motie overneemt.
Datum afdoening
Bijlage(s)13M1 - motie afvalscheiding op het stadhuis.pdf