Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID18
AgendapuntRaadsvergadering 31-10-2018 > 5 Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180357 Vaststellen verordening parkeerbelastingen 2019
TitelMotie verordening parkeerbelastingen
Statusingetrokken
RaadsledenPeter Bogerd (GBV)
PortefeuillehouderWethouder Witte
Toelichting
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is ingetrokken omdat het college de inhoud van de motie heeft overgenomen .
Datum afdoening
Bijlage(s)09M1 - Motie GBV inzake verordening parkeerbelastingen.pdf