Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID11
AgendapuntRaadsvergadering 21-03-2017 > 9 Bespreekstuk: BI.0160404 Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht
Titel9M2 - Motie Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht
Statusverworpen
RaadsledenJan Peters (VVD)
Portefeuillehouder
ToelichtingDe VVD diende een motie in waarbij het college wordt verzocht: • aan te tonen dat de keuze om de thuistaken niet onder de werkingssfeer van de verordening te brengen breed wordt gedeeld door de andere gemeenten in de provincie; • deze keuze te onderbouwen met aansprekende voorbeelden die de noodzaak tot het uitzonderen van de thuistaken illustreren en rechtvaardigen; en • een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met de keuze van de gemeente Oosterhout om voor de VTH-taken die de gemeente binnen de eigen organisatie uitvoert, geen kwaliteitseisen in de Verordening vast te leggen.
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is verworpen met de stemmen tegen van Gemeentebelangen, SP, CDA en Gezond Burger Verstand.
Datum afdoening
Bijlage(s)9M2 - Motie Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht.pdf