Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID15
AgendapuntRaadsvergadering 21-02-2017 > 8 Doorontwikkeling elektronische dienstverlening en digitale bedrijfsvoering
Titel8M1 - Motie krediet doorontwikkeling elektronische dienstverlening en digitale bedrijfsvoering
Statusingetrokken
RaadsledenAd Strack van Schijndel (GBV)
PortefeuillehouderWethouder Van der Helm
ToelichtingGezond Burger Verstand diende een motie in waarin het college wordt verzocht de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de erkende risico’s en genomen maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, de extra maatregelen waarvan wordt verwacht dat ze de komende jaren nodig zijn en de daaraan verbonden verwachte kosten.
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is ingetrokken. Het college heeft de inhoud van de motie overgenomen.
Datum afdoening
Bijlage(s)8M1 - motie krediet doorontwikkeling elektronische dienstverlening en digitale bedrijfsvoering.pdf