Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID16
AgendapuntRaadsvergadering 21-02-2017 > 9 Motie 'vreemd aan de orde': Vervoersmogelijkheden voor minder mobiele Oosterhouters
Titel9M1 - Motie vervoersmogelijkheden voor minder mobiele Oosterhouters
Statusingetrokken
RaadsledenUhro van der Pluijm (GroenLinks)
PortefeuillehouderWethouder Witte
ToelichtingGroenLinks diende een motie in waarin het college wordt verzocht: • de mogelijkheid te onderzoeken om een initiatief als ANWB AutoMaatje (of vergelijkbaar) te ondersteunen vanuit de gemeente; • hierbij te overleggen met relevante partners, zoals Surplus Welzijn; • de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk voor het zomerreces van 2017 te rapporteren aan de gemeenteraad.
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is ingetrokken. Het college heeft de inhoud van de motie overgenomen
Datum afdoening
Bijlage(s)9M1 - Motie vervoesmogelijkheden voor minder mobiele Oosterhouters.pdf