Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID53
AgendapuntRaadsvergadering 18-06-2019 > 6 ZN 182753 Zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen 2020
Titel06M01 Zero-bassed begrotingsanalyse gemeenschappelijke regelingen
Statusaangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
ToelichtingUnaniem aangenomen
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)06M1 - Motie VVD-GL-CDA-GBV inzake zero based VP (a)