Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID7
AgendapuntRaadsvergadering 22-09-2015 > 12 Bespreking brief college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 over het project 'Hildebrandlaan, reconstructie'
TitelMotie VVD-GB-CDA brief reconstructie Hildebrandlaan
Statusaangenomen
RaadsledenAd Jespers (Gemeentebelangen)
Dees Melsen (VVD)
Ruben Jacobs (CDA)
PortefeuillehouderWethouder Piena
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)