Oosterhout familiestad
 

Moties


« Terug


ID9
AgendapuntRaadsvergadering 21-03-2017 > 8 Bespreekstuk: BI.0170050 Wijzigingsverordening sociale zekerheid 2017
Titel8M1 - Motie Wijzigingsverordening Sociale zekerheid
Statusingetrokken
RaadsledenAnton van Opzeeland (PvdA)
Kees Driesse (SP)
Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks)
PortefeuillehouderWethouder Piena
ToelichtingSP, GroenLinks en Partij van de Arbeid dienden een motie in waarbij het college wordt verzocht te onderzoeken wat er voor nodig is om het ontstaan van wachtlijsten voor beschut werk, zo veel als redelijkerwijze mogelijk is, te voorkomen en de resultaten daarvan te verwerken in een voorstel aan de raad om zulks zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.
Einddatum
Stand van zakenDeze motie is ingetrokken.
Datum afdoening
Bijlage(s)8M1 - motie Wijzigingsverordening Sociale zekerheid.pdf