Oosterhout familiestad
 

Amendementen


« Terug


ID33
AgendapuntRaadsvergadering 18-06-2019 > 5 ZN182752 Perspectiefnota 2020
Titel05A1 Collectieve ziekekostenverzekering minima
Status
Raadsleden
Portefeuillehouder
ToelichtingDe inhoud van het amendement is overgenomen door het college van B&W.
Bijlage(s)05A1 - Amendement GL inzake collectieve ziektekostenverzekering minima