Oosterhout familiestad
 

Amendementen


« Terug


ID41
AgendapuntRaadsvergadering 18-06-2019 > 5 ZN182752 Perspectiefnota 2020
Titel05A9 Maatschappelijke stages
Statusingetrokken
Raadsleden
Portefeuillehouder
ToelichtingDe inhoud van het amendement is overgenomen door het college van B&W.
Bijlage(s)05A9 - Amendement D66 inzake maatschappelijke stages