Oosterhout familiestad
 

Amendementen


« Terug


ID9
AgendapuntRaadsvergadering 21-03-2017 > 11 Bespreekstuk: BI.0170079 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Oosterhout 2017
Titel11A1 Amendement hoogte vaste gedeelte periodebijdrage WMO
Statusverworpen
RaadsledenAlexandra Beekers (SP)
Anton van Opzeeland (PvdA)
Geetha Nanda Mangon (D66)
Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks)
PortefeuillehouderWethouder Witte
ToelichtingDe fracties van GroenLinks, D66, SP en Partij van de Arbeid dienden een amendement in om het vaste gedeelte van de periodebijdrage te halveren en de kosten in eerste instantie te dekken vanuit de reguliere WMO-budgetten. Als financiering niet binnen de reguliere WMO budgetten kan plaatsvinden, wordt de reserve Sociaal Domein aangesproken. Dit amendement is verworpen met de stemmen voor van GroenLinks, SP, Partij van de Arbeid, Groen Brabant en D66.
Bijlage(s)11A1 - Amendement hoogte vaste gedeelte periodebijdrage WMO.pdf