Oosterhout familiestad
 

Amendementen


« Terug


ID7
AgendapuntRaadsvergadering 21-03-2017 > 9 Bespreekstuk: BI.0160404 Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving omgevingsrecht
Titel9A1 - Amendement Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht
Statusverworpen
RaadsledenJan Peters (VVD)
Portefeuillehouder
ToelichtingDe VVD diende een amendement in waarbij het college wordt opgedragen zo spoedig mogelijk een gewijzigde verordening aan de raad voor te leggen, waarmee de modelverordening van de Brabantbrede werkgroep niet alleen voor de taken van de OMWB maar voor alle taken volledig van toepassing wordt verklaard. Dit amendement is verworpen met de stemmen tegen van Gemeentebelangen, D66, SP, CDA en Gezond Burger Verstand.
Bijlage(s)9A1 - Amendement Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht.pdf