Oosterhout familiestad
 

Amendementen


« Terug


ID12
AgendapuntRaadsvergadering 21-03-2017 > 12 Bespreekstuk: BI.0170096 Kadernota GR OGZ 2018
Titel12A1 - Amendement GGD - extra investeringen kadernota 2018
Statusverworpen
RaadsledenGwen van Alphen (VVD)
PortefeuillehouderWethouder Witte
ToelichtingDe VVD diende een amendement in om de zienswijze aan te vullen met de volgende zin: “Tot slot dient dekking voor de extra gevraagde bijdrage van € 325.000 voor de beleidsinvesteringen gevonden te worden in de bestaande budgetten.” Dit amendement is met de stemmen voor van de VVD verworpen.
Bijlage(s)12A1 - Amendement GGD - extra investeringen kadernota 2018.pdf