Oosterhout familiestad
 

Amendementen


« Terug


ID10
AgendapuntRaadsvergadering 21-02-2017 > 6 Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2017 WAVA/!GO
Titel6A1 - Amendement Bedrijfsplan en eerste begrotingswijziging 2017 WAVA/!GO
Statusaangenomen
RaadsledenCees Noltee (Groen Brabant)
Gerard Heintjes (VVD)
PortefeuillehouderWethouder Piena
ToelichtingTen aanzien van de eerste begrotingswijziging 2017 van de GR WAVA (zoals deze is opgenomen in het bedrijfsplan 2017), werd door de VVD en Groen Brabant een amendement ingediend om de volgende zienswijze in te dienen: - WAVA moet inzetten op het terugbrengen van de overhead, zodat die (globaal) in overeenstemming blijft met het aantal uitvoerende (SW- en P-) medewerkers. Met andere woorden: de overhead krimpt mee met de omvang van de organisatie in uitvoerende fte’s; - WAVA moet streven de ruimtelijke overmaat van productie- en/of kantoorruimte in overeenstemming te brengen met de omvang van de (toekomstige) organisatie; - Uitbreiding en herbezetting van overhead en uitbreiding van productieruimte kan gezien de hiervoor genoemde punten niet aan de orde zijn, ook niet binnen bestaande budgetten.” Dit amendement is aangenomen met de stemmen tegen van CDA en Gemeentebelangen.
Bijlage(s)6A1 - Amendement Berdijfsplan en eerste begrotingswijzing 2017 WAVA-GO.pdf