Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID22
TitelOverleg met Rijkswaterstaat over openen
AgendapuntRaadsvergadering 25-09-2018 > 1 Opening
Toezegging
PortefeuillehouderWethouder Piena
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenOverleg met Rijkswaterstaat heeft plaatsgevonden. Aan hen is verzocht onze vraagstelling te gaan inkaderen in een pilot, zodat kan worden onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe zijn. In oktober 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met Rijkwaterstaat, vertegenwoordigers van de binnenvaart en het openbaar vervoer bedrijf. Naar aanleiding daarvan heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar vergelijkbare situaties. Hieruit is gebleken dat er weliswaar voorbeelden zijn waar brugopeningen worden beperkt vanwege autoverkeer of openbaar vervoer, maar dat die bruggen niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat en dat die bruggen in waterwegen liggen die met name een recreatief karakter hebben (minder beroepsvaart). Rijkswaterstaat lijkt vooralsnog niet genegen om medewerking te verlenen aan een pilot waarbij enige beperking t.a.v. de brugopeningen plaatsvindt. Enerzijds omdat prioriteit wordt gegeven aan het vervoer via het water. Anderzijds vanwege de bedrijfsvoering. De bruggen worden centraal aangestuurd vanuit de centrale in Tilburg en Rijkswaterstaat wil dat op uniforme wijze en zoveel mogelijk geautomatiseerd doen (en is ook vanuit dat perspectief geen voorstander van beperkingen aan het openingsregime van de bruggen). Het college beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.
Datum afdoening
Afgehandeld