Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID52
TitelMotie natuurvriendelijke maaibeleid
AgendapuntRaadsvergadering 06-11-2018 > 3 Raadsnota BI.180400 Meerjarenbegroting 2019-2022
ToezeggingOnderzoek naar mogelijkheid invoeren natuurvriendelijk maaibeleid (incl. ‘sinusmaaien’)
PortefeuillehouderWethouder Kastelijns
Deadline
Stand van zakenEr zijn gesprekken geweest met een ecologisch adviesbureau en met een aannemer mbt natuurvriendelijk maaien (Sinusmaaien) In 2020 zal er een pilot komen van deze vorm van maai beheer. Er zijn percelen aangewezen waar dit beheer toegepast gaat worden. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.
Datum afdoening
Bijlage(s)maaibeheer-maaibeleid.pdf