Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID49
TitelMotie speelplek Slotpark
AgendapuntRaadsvergadering 20-09-2016 > 8 Raadsnota BI.0160289 - Actualisatie nota Buiten Spelen in Oosterhout
ToezeggingOnderzoek naar mogelijkheden voor een speelplek in het Slotpark Na een positieve uitkomst dit met prioriteit tot uitvoering te brengen.
PortefeuillehouderWethouder Piena
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenIn april 2020 heeft uw raad het budget voor de speelplek beschikbaar gesteld en de aanbesteding is afgerond. Momenteel vinden voorbereidende onderzoeken plaats om tot verlening van de omgevingsvergunning te komen. Hierna wordt overgegaan tot realisatie. Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)dtgmn050_capture_20160810_002_000002_S_BI.0160384_14.pdf