Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID21
TitelBomencompensatie Slotjes Midden (deelplan 3)
AgendapuntRaadsvergadering 23-01-2018 > 12 Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170516 Vaststeling van bestemmingsplan "Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan - Wilhelminakanaal noord) "
Toezeggingde raad aangeven of en zo ja waar nog meer bomencompensatie (binnen het plan en/of elders) plaatsvindt omdat meer geveld wordt dan teruggebracht
PortefeuillehouderWethouder Willemsen
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenOnderzocht wordt of langs de kanaalzone Wilhelminakanaal Noord – mede in overleg met Rijkswaterstaat – een nadere invulling aan de compensatie kan worden gegeven. Dit jaar wordt hiervoor een visie opgesteld. De overleggen met Rijkswaterstaat zijn gestart. Naar verwachting is er in het tweede kwartaal 2021 meer duidelijkheid. De gemeenteraad wordt dan op de hoogte gebracht van de uitkomsten.
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)