Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID84
TitelMotie Afschaffing Verhuurdersheffing
AgendapuntRaadsvergadering 07-07-2020 > 14 Raadsnota ZN232765 Financieel perspectief 2020-2021
Toezeggingin samenwerking met de middelgrote gemeenten M50, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en woningbouwcorporaties (Aedes) er bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft, zodat de baten kunnen worden ingezet voor verduurzaming en nieuwbouw van sociale woningen.
PortefeuillehouderWethouder Willemsen
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenRaad is per brief geïnformeerd. Motie is afgehandeld.
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)13M2 Motie GB Afschaffing Huurdersheffing 08.07.2020.pdf