Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID38
TitelGeluidsscherm Dorst
AgendapuntRaadsvergadering 22-10-2019 > 6 Raadsnota ZN191205 Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het verlengen van het geluidscherm nabij Boswachterij Dorst
ToezeggingWethouder gaat nogmaals in gesprek met de bewoners over de situatie, eventuele alternatieven oplossingen worden in beeld gebracht en aangegeven waarom deze wel/niet kunnen en de uitkomsten worden aan de raad medegedeeld. Tevens zal worden nagegaan of de meetapparatuur voldoende gevalideerd is.
PortefeuillehouderWethouder Willemsen
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenGesprek tussen bewoners, wethouder en (vorige) projectleider heeft plaatsgevonden eind 2019. Inmiddels is Heijmans gecontracteerd voor de voorbereiding en plaatsing van een geluidscherm van aluminiumpanelen (met klimop aan straatzijde). Planning is erop gericht dat het scherm er eind 2020 of begin 2021 staat. Na de voorbereidende overleggen is een keuze gemaakt en beschouwt het college deze toezegging als afgedaan
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)