Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID109
TitelHuidige vergunning grote voertuigen behouden op uitzonderingsgrond
AgendapuntRaadsvergadering 27-10-2020 > 9 Raadsnota ZN235387 Vaststelling Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2021 en Parkeerverordening Oosterhout 2021
ToezeggingEigenaren van grote voertuigen die in de huidige situatie een vergunning hebben komen hier op basis van artikel 5.8 ook voor in aanmerking.
PortefeuillehouderWethouder Piena
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenWordt meegenomen bij de overgang naar een digitaal vergunningensysteem. Voertuigen waarvoor al een ontheffing van de APV is verleend, behouden sowieso hun parkeervergunning. Voor voertuigen die geen ontheffing hebben, wordt van geval tot geval beoordeeld of de parkeervergunning in stand kan blijven (maatwerk).
Datum afdoening
Afgehandeld