Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID56
TitelMotie Takenpakket Surplus
AgendapuntRaadsvergadering 18-06-2019 > 5 ZN182752 Perspectiefnota 2020
Toezegginghet college wordt verzocht om duidelijk aan te geven welke taken de gemeente Oosterhout op het gebied van Welzijn dient uit te voeren, hierbij per taak de best passende organisatie te vinden en via duidelijke opdrachten aan te geven welke taak tegen welk budget uitgevoerd dient te worden.
PortefeuillehouderWethouder Piena
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenBesluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van 27 oktober. Hiermee beschouwt het college de motie als afgedaan
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)05M4 - Motie GroenLinks inzake takendiscussie Surplus.pdf