Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID28
TitelGroenfonds
AgendapuntRaadsvergadering 23-04-2019 > 10 Bespreekstuk: ZN174779 Voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof
ToezeggingAan de raad een overzicht verstrekken van de exacte stand van zaken van dit fonds. Wat zit er nog in? Wat is gelabeld en wat is nog ongelabeld? En informatie over infrastructurele werken in relatie tot dit fonds. Bij de uitwerking van de motie over het groenfonds tevens bezien of de opbrengsten van verkoop snippergroen in dit fonds gestort kunnen worden.
PortefeuillehouderWethouder Willemsen
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenWe verwachten hier eind 2020 bij de raad op terug te kunnen komen
Datum afdoening
Afgehandeld