Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID50
TitelMotie fietspad Frencken
AgendapuntRaadsvergadering 24-10-2017 > 8 Bespreekstuk: Raadsnota BI.0170442 Votering aanvullend krediet Project vernieuwbouw Mgr. Frencken College
Toezegginga. Onderzoek naar naar doortrekken fietspad WAVA/!GO tot aan Hanze College b. Rekening houden met fietsontsluiting aan zijzijde Mgr. Frenckencollege
PortefeuillehouderWethouder Piena
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakena. Het onderzoek voor het doortrekken van het fietspad langs het kanaal wordt meegenomen in de op te stellen Visie kanaalzone Wilhelminakanaal-noord. b. De raad is in juli 2019 per brief geïnformeerd dat geen uitvoering kan worden gegeven aan deze motie vanwege de gewijzigde reconstructie van de Burg. Holtroplaan. Over het fietspad is een toezegging gedaan, daarmee beschouwt het college deze motie als afgedaan
Datum afdoening3/1/2021
Afgehandeld
Bijlage(s)08M1 - Motie VVD-OS-SP-PvdA inzake fietspad Hanzecollege en Frenckencoll...- aangepast.pdf