Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID103
TitelMotie Omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken
AgendapuntRaadsvergadering 21-04-2020 > 18.a 18M1 - Motie Gemb-VVD-GrBr-CDA-GL inzake omgevingsdialoog
Toezegging• de Richtlijn omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunning en principeverzoeken te evalueren; • de raad op de hoogte te brengen van de uitkomst daarvan, inclusief een conclusie ten aanzien van wenselijke criteria en/of werkwijzen voor de toekomst uiterlijk 1 juli 2020; • dit te doen tijdig vóór het opstellen van de nieuwe participatie- en inspraakverordening.
PortefeuillehouderWethouder Willemsen
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zaken
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)18M1 - Motie Gemb-VVD-GrBr-CDA-GL inzake omgevingsdialoog.docx