Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID29
TitelPositie pand ING bij herontwikkeling Arendsplein
AgendapuntRaadsvergadering 23-04-2019 > 10 Bespreekstuk: ZN174779 Voorbereidingskrediet Arendsplein en ruimtelijke visie Arendshof
ToezeggingBij de verdere uitwerking van het gebied Arendsplein/Arendshof bezien of hier ook de locatie van de ING bank meegenomen kan worden.
PortefeuillehouderWethouder Van der Helm
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenIn september 2019 heeft vanuit de gemeente een gesprek plaats gevonden met de locatiemanager ING. Hieruit is gebleken dat vanuit ING niet de intentie bestaat om de huidige functie van het bankgebouw te beëindigen. Om die reden is de locatie niet meegenomen in de actualisatie van de stedenbouwkundige visie Arendsplein. De toezegging is hiermee afgedaan.
Datum afdoening3/3/2020
Afgehandeld