Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID62
TitelMotie Omliggende wegen Bergsebaan
AgendapuntRaadsvergadering 18-02-2020 > 7 Raadsnota ZN196050 Vrijliggend fietspad Bergsebaan
Toezeggingverbeteren van de fietsveiligheid en bereikbaarheid op de aansluitende wegen van de Bergsebaan op grondgebied van de gemeente Breda te bespreken in het kader van de regionale mobiliteitstafel en de opgave zuidwest, maatregelen ter verbetering van de fietsveiligheid en bereikbaarheid van de aansluitende wegen op de Bergsebaan en de Bergsebaan richting Den Hout te onderzoeken binnen het gevraagde budget van € 150.000 en de uitkomsten hiervan mee te nemen in het onderzoek bereikbaarheid zuidwest.
PortefeuillehouderWethouder Piena
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenWordt opgepakt. In de loop van 2020 komen we hier op terug bij uw raad.
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)07M1 - Motie VVD inzake onderzoek omliggende wegen Bergsebaan.pdf