Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID85
TitelMotie Herverdeling Gemeentefonds
AgendapuntRaadsvergadering 07-07-2020 > 14 Raadsnota ZN232765 Financieel perspectief 2020-2021
Toezeggingalles in het werk te stellen om de herverdeling van het gemeentefonds niet ten nadele te laten komen van de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners  zo gauw mogelijk te starten met een lobby, samen met de samenwerking van plattelands gemeenten (P10) en de middelgrote gemeenten (M50) om de bijdrage van het Rijk voor gemeenten tot 100.000 inwoners te vergroten in plaats van te verminderen, om zo de leefbaarheid een impuls te geven;  de gemeenteraad periodiek, op z’n minst elk kwartaal, te informeren over de resultaten van de lobby en de stand van zaken aangaande (de gevolgen van) de herverdeling van het gemeentefonds.
PortefeuillehouderWethouder Willemsen
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenDe herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 2023. Ambtelijk wordt het gehele traject verder afgerond, maar bestuurlijk zal het nieuwe kabinet hier een besluit over nemen. In Q1 2021 zal meer bekend worden over de financiele consequenties per gemeente. We zullen de raad hier op dat moment weer over informeren.
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)13M3 Motie GB Herverdeling Gemeentefonds 08.07.2020 definitieve versie 06.07.2020.pdf