Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID23
TitelOmbuigingen parkeren
AgendapuntRaadsvergadering 23-10-2018 > 9 Bespreekstuk: Raadsnota BI.0180357 Vaststellen verordening parkeerbelastingen 2019
ToezeggingConcrete uitwerkingen voor ombuigingen binnen het parkeerfonds, voor wat betreft parkeerhandhaving en fietsenstallingen
PortefeuillehouderWethouder Piena
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenBesluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 19 mei 2020. Hiermee beschouwt het college de toezegging als afgedaan.
Datum afdoening7/6/2020
Afgehandeld
Bijlage(s)