Oosterhout familiestad
 

Toezeggingen en moties


« Terug


ID102
TitelMotie Opstellen visie Buitengebied
AgendapuntRaadsvergadering 21-04-2020 > 10 Bespreekstuk: (doorgeschoven van 17-3-2020) Raadsnota ZN201222 Initiatievoorstel Gezond Burger Verstand inzake voorbereidingsbesluit buitengebied i.v.m. opstellen nieuwe visie op het buitengebied.
Toezegging1. Met spoed samen met belanghebbenden en betrokkenen een nieuwe visie op het buitengebied van de gemeente Oosterhout, zoals bedoeld in het bestemmingsplan buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind), te ontwikkelen; 2. De raad voor het zomerreces een startnotitie met verdere planning te doen toekomen, met als voorzichtig – gezien de omstandigheden – streven de nieuwe visie in de raadsvergadering van december 2020 te kunnen vaststellen.
PortefeuillehouderWethouder Kastelijns
Deadline
Organisatieonderdeel
Stand van zakenNa vaststelling van de Omgevingsvisie (voorzien voor de zomer) zal een aanvang worden gemaakt met het herijken van de huidige visie op het buitengebied van Oosterhout. Vooruitlopend daarop/ parallel daaraan zal ter voorbereiding op de Omgevingswet, er een beleidsneutrale reparatie-herziening worden uitgevoerd voor het bestemmingsplan Buitengebied
Datum afdoening
Afgehandeld
Bijlage(s)10M1 - Motie GBV-GroenLinks inzake visie buitengebied.docx