Direct naar de inhoud

Oostzaan

Contact & Openingstijden.

Vergaderkalender

Moties en toezeggingen


« Terug


ID28
Nr motie / toezegging17M28
Datum6-11-2017
AgendaBegrotingsraad 06-11-2017 > 3.2.2 Moties - AANGENOMEN nr. 26, 19, 28, 22, 23, 29 en 25
Onderwerprv 17/55 Begroting 2018: Meetpunten luchtkwaliteit Oostzaan
Toezegging / tekst motie"Verzoekt het college: Om snel samen met bv de RIVM, GGD Amsterdam of Milieudefensie te kijken naar het plaatsen van meetpunten op drie drukke plaatsen in Oostzaan. Wij denken hierbij aan het Zuideinde als uitvalsweg, het centrum en op het kruispunt op de Kerkstraat ter hoogte van de firma Dral. Wij verwachten dat de kosten voor deze meetpunten relatief laag zijn en uit lopende budget kunnen worden betaald. Mochten de kosten hoger uitvallen dan 1000 euro verzoeken wij het college dit te melden en toestemming te vragen aan de raad."
Planning afhandeling
Acties doorcollege
Behandelend ambtenaar
Portefeuillehouder
StatusAfgehandeld
Toelichting status
OpmerkingenAANGENOMEN
Bijlagewk05 col. Uitvoering Motie vreemd 28 incl. Rapport Kwaliteit RO OZ.pdf
Get. bundel Aangenomen Mo. nr. 26, 19, 28, 22 23, 29 en 25.pdf