Vergaderkalender

B&W besluiten


« Terug


Datum besluit5/28/2019
Type stukTer kennisname gemeenteraad
OnderwerpAfsluiting Doesburgsedijk
Bijlage(s)Collegevoorstel bij raadsmemo Doesburgsedijk definitieve versie 190528.docx
Raadsmemo afdoening motie Doesburgsedijk definitieve versie 190528.docx
Raadsmemo motie Doesburgsedijk titelblad bijlagebundel.docx
Bijlage 1 Economische gevolgen Dieren afsluiten Doesburgsedijk.pdf
Bijlage 2 Verslag gesprek DELS 25 februari 2019.docx
Bijlage 3 Verslag gesprek DINO op 4 april 2019.docx
Bijlage 4 Verslag gesprek Buurtschap van Dieren op 2 april 2019 defintief.docx
Bijlage 5 Verslag gesprek Stichting Twickel 15 april 2019 definitief.docx
Bijlage 6 Aantekeningen gesprek met de heer R. Elferink 4 maart 2019 concept.docx
Bijlage 6 Toevoeging aantekening gesprek 4 maart jl. over Doesburgsedijk.txt
Bijlage 6 Bastion handtekeningen 16 en 17 oktober 2018.pdf
Bijlage 7 Aantekeningen gesprek met de heer L. Meijer 26 februari 2019 concept.docx
Bijlage 7 Toevoeging aantekeningen gesprek 26 februari 2019 over Doesburgsedijk.txt
Bijlage 8 Intentieovereenkomst St. Twickel gem. Rheden.pdf
Bijlage 9 Rapport 'Onderzoek naar effecten Doesburgsedijk' (004012.20190410.R1.02).pdf
Bijlage 10 Onderzoeksrapport DMGR Afsluiting Doesburgsedijk Effect op geluid en luchtkwaliteit.pdf
Bijlage 11 Memo college van B&W gemeente Rheden d.d. 5 oktober 2018.pdf
Bijlage 12 Brief Min. van Infrastructuur 9-11-2012 Agentschap NL Gedeeltelijke vaststelling subsidie en overheveling.pdf
Bijlage 13 Raadsmemo afdoening motie Ellecomsedijk.docx