Vergaderkalender

Raadsvragen


« Terug


ID89
Datum vraag6/3/2019
OnderwerpS19/111 Verbetering grondstoffeninzameling
TypeVragen n.a.v. agendastukken
RaadsledenHendri Witteveen (CU)
PortefeuillehouderDorus Klomberg
ToelichtingDe vragen zijn gesteld n.a.v. het antwoord van het college op vraag 13 van de rekeningcommissie over de jaarstukken 2018
Deadline
Afgedaan
Datum antwoord6/6/2019
Bijlage(s)S19 111 antwoord fractie CU over grondstoffen inzameling.docx