Vergaderkalender

Raadsvragen


« Terug


ID119
Datum vraag6/18/2019
OnderwerpS19/136 Jaarrekening 2018, Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023 De Connectie en 1e Bestuursrapportage De Connectie 2019 (19.35)
TypeVragen n.a.v. agendastukken
RaadsledenSjir Hanssen (VVD)
PortefeuillehouderDorus Klomberg
Toelichting
Deadline6/24/2019
Afgedaan
Datum antwoord6/24/2019
Bijlage(s)S19 136 antwoorden op vragen Voorbereidende vergadering agendapunt 6 Connectie.docx