Vergaderkalender

Raadsvragen


« Terug


ID864
Datum vraag5/17/2022
OnderwerpS22/140 Toelichting raadsbesluit Actualisatie Verordening afvoer hemel en grondwater Rheden
TypeVragen n.a.v. agendastukken
RaadsledenDiversen
Portefeuillehouder
ToelichtingToelichting raadsbesluit Actualisatie Verordening afvoer hemel en grondwater Rheden, Mondelinge vragen tijdens voorbereidende vergadering 17 mei
Deadline
Afgedaan
Datum antwoord5/19/2022
Bijlage(s)S22 140 Toelichting raadsbesluit Actualisatie Verordening afvoer hemel en grondwater Rheden.docx