Vergaderkalender

Raadsvragen


« Terug


ID869
Datum vraag5/17/2022
OnderwerpS22/145 Toelichting Startnotitie actualisatie WTPO 2023-2027
TypeVragen n.a.v. agendastukken
RaadsledenDiversen
Portefeuillehouder
ToelichtingToelichting raadsbesluit Startnotitie actualisatie WTPO 2023-2027, Mondelinge vragen tijdens voorbereidende vergadering 17 mei
Deadline
Afgedaan
Datum antwoord5/24/2022
Bijlage(s)S22 145 vragen Voorbereidende vergadering 17-05-2022 Toelichting raadsbesluit Startnotitie actualisatie WTPO 2023-2027.docx