Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum6/14/2018
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
Agendapunt
TitelMinimumloon voor iedereen
StatusAangenomen
RaadsledenLyan van Vliet (SP)
Tim Endeveld (GL)
PortefeuillehouderGea Hofstede
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Minimumloon voor iedereen.pdf
Minister Sociale Zaken - aangenomen Motie - 642776 - def.pdf