Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum10/30/2018
Bijbehorend raadsvoorstelMotie n.a.v. burgerinitiatief Doesburgsedijk
AgendapuntRaadsvergadering 30-10-2018 > 4 Burgerinitiatief openhouden Doesburgsedijk Dieren
Titelmotie 'Inzicht gevolgen openhouden of afsluiting Doesburgsedijk'
StatusAangenomen
PortefeuillehouderDorus Klomberg
ToelichtingMotie is door alle partijen gezamenlijk voorbereid en unaniem aangenomen.
Einddatum5/1/2019
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie raadsbreed 'Inzicht gevolgen openhouden of afsluiting Doesburgsedijk'.pdf